حضور معاون هماهنگ‌کننده ارتش در حسینیه شهدا مریم آباد