آرشیو ماهانه - بهمن 1395

بهمن 1395

اسلام علیک یا فاطمه الزهرا(س)

بانو سه ماه منتظر این دقیقه ام مشغول کار خانه شدی! خوش سلیقه ام زهرا مرا چه قدر بدهکار می کنی داری برای دل خوشی ام کار می کنی؟ دراین سه ماه، آب شدم ، امتحان شدم با هر صدای سرفه ی تو نصفه جان شدم با دیدنت، نگاه مرا سیل غم گرفت با اولین تبسم تو، گریه ام گرفت این بوی نان داغ به من جان ِ تازه داد حتی به پلکهای حسن، جان تازه داد [...]

فاطمیه آمد

آتش زدن به خانه مولا بهانه بود مقصود خصم، کشتن بانوی خانه بود با آن همه سفارش پیغمبر خدا پاداش دوستی علی، تازیانه بود آن شب قویترین سند غربت علی تشییع مخفیانه و دفن شبانه بود ایام شهادت دخت پیامبر را خدمت دوستداران آن بی بی دو عالم حضرت زهرا  تسلیت عرض مینمایم