دکمه ها

کد کوتاه دکمه ها

بررسی تمام گزینه های دکمه و می تواند در سبک های مختلف با ویژوال کوتاه دکمه آهنگساز تنظیم شده است.


پیش فرض

رنگ بندی


دکمه های مدرن


دکمه های کلاسیک


دکمه های فلت


دکمه های خط بیرون


۳D دکمه های


اندازه دکمه ها


دکمه حاشیه گرد

آیکن دکمه ها