برچسب- ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک

اسفند 1395

ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک باد

ایام شادمانی و روز ولادت است هنگام شاد بودن و وقت عبادت است در مصحف خدای تعالی نوشته بود این نور با طهور ولایت سر شته بود پیش از شروع خلقت این خاک و آسمان این دانه را به مزرعه عرش کشته بود از بسکه بود دست توسل به سمت تو هر گوشه ای ز چادر تو رشته رشته بود چندی به التماس زمین کرده ای نزول این آخرین مسافرت یک فرشته بود عالم هنوز طعم محبت به جان نداشت حب تو در صحیفه مومن نوشته بود ما را ببخش مدح [...]